00  Voorgeslacht      1600 - 1700     

 

                                    Familie               0.1-  1        Gerrijt Doedes                                                                           Nazaat van fam: 0                                   

               Gerrijt Doedes                                                               Huwelijk          12-02-1665                              Doed Douwes      

               *  01-01-1644         Sneek                                               te                     Parrega                                  *  01-01-1631       Parrega

                   Beroep :                                                                                                                                                  Beroep :                  

                   Gezindte :          Ned.Herv                                                                                                                   Gezindte :          Ned.Herv

+                                                                                                                                                         +                                     

 

  Kinderen:                                           Geboren                               te                              Beroep                    Overleden             Gezindte

♂ Douwe Gerrijts                                *  20-02-1681                       Nijland                                                         +                          Ned.Herv    

♀ Marij Gerrijts                                   *  15-10-1682                       Nijland                                                         +                            Ned.Herv    

♂ Doede Gerrijts                                 *  10-02-1684                       Nijland                                                         +                          Ned.Herv    

♂ Jochum Gerrijts                               *  11-02-1687                       Nijland                                                         +                          Ned.Herv    

   

Blijkbaar liet ook Yede Doedes zijn kinderen niet dopen.  Maar ze trouwden in de Nederduits Gereformeerde kerk (de latere Nederlands Hervormde kerk) en zij kregen wel een kinderen en klein kinderen, gezien de namen Doedes en Ides die de latere kinderen in het dorp Nijland dragen.