00  Voorgeslacht      1600 - 1700     

            

                                                                             Familie                0.3-1      Marij Gerrijts                                                  Nazaat van fam:  0.1

    Marij Gerrijts                                                                Huwelijk                                                    Sijmen Agis

    *  15-10-1682         Nijland                                              te 1702?                                                  * 

        Beroep :                                                                                                                                          Beroep : Boer    

        Gezindte :          Ned .Herv                                                                                                            Gezindte :          .        

    +                                                                                                                                               +                         

    Kinderen:                                           Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte            

                 ♂  Age                                                  *  20-07-1704                 Tjerkwerd                                                                     +                       Ned.Herv

                 ♂  Frouck                                             *  21-03-1706                 Tjerkwerd                                                                     +                       Ned.Herv

                 ♀  Froukjen                                          *  29-01-1708                 Tjerkwerd                                                                     +                       Ned.Herv

                 ♂  Age                                                  *  01-121709                  Tjerkwerd                                                                     +                       Ned.Herv

                 ♀ Tjidske                                              *  15-11-1711                 Tjerkwerd                                                                     +                       Ned.Herv

                

 

  In  1696 werden Tjalling Doedes en Tjitske Harmens eigenaar van de boerderij Rijtseterp die zij pachten sinds 1680. Na hun dood werden Marij Gerrits en Jochum Gerrits (zie 0.1,  0.3en 0.4) samen met Aeltie Jans (dochter van Jan Harmens) de nieuwe eigenaren. Sijmen Agisde echtegenoot van Marij Gerrijts werd de beheerder. Maar ze moesten wel vanaf 1724 hun neef Tjalling Doedes (zie 2 en 9) op de boerderij laten wonen en andere familieleden een aandeel in de erfenis geven.

Zie voor verdere informatie het artikel van  Richard Keijzer dat hij schreef voor Tjerkwerd ( www.tsjerkwert.nl ) : ‘Rumoer in Ritsebuorren’.

 

Rijtseterp in 1990