00  Stamvader van Bijkersma     1600 - 1700

                                                                                      Familie                0-  1        Doedes Tialijns                   

                         

                Doedes Tialijns                                                  Huwelijk          16-12-1630                                    Marij Gosses      

               *  01-01-1609        Winsum                                             te          Sneek                                             *  01-01-1620        Gauw

                   Beroep :                                                                                                                                               Beroep :                  

                   Gezindte :                                                                                                                  Gezindte :         

+                                                                                                                                                +                                     

 

  Kinderen:                                           Geboren                               te                              Beroep                    Overleden             Gezindte

♂ Gerrijt Doedes                                     *  01-01-1644                  Sneek                                                         +                        

♂ Yde Doedes                                        *  01-01-1647                   Sneek                                                         +                       

♂ Tjalling Doedes                                  *  01-01-1651                   Sneek                                                         +                               

♀  Lijsbeth Doedes                                *  01-01-1755                   Sneek                                                         +                     

 

Doede Tialijns is de vroegst bekende voorvader van de Bijkersma, maar waarschijnlijk had hij al een achternaam Rolma maar gebruikte deze niet, alleen zoon Yde Doedes heeft deze naam nog één keer gebruikt bij zijn trouwen. Er zijn geen gegevens gevonden van de doop van hun kinderen dus wellicht waren ze Doopsgezind of ongelovig.  Maar ze trouwden wettelijk verplicht  in de Nederduits Gereformeerde kerk (de latere Nederlands Hervormde kerk) en zij kregen wel kinderen gezien de namen die de  kinderen  dragen.

                  Trouwregister van 1630 van de Nederduits Gereformeerde kerk van Sneek:

      

Den 16 December Doede Tialijns van Winsum ende Marij Gosses van Gauw met adestatij getrout.