01           Voorgeslacht van Bijkersma                                              1640 - 1750

 

Omdat de stamvaders pas na 1811 de naam Bijkersma gingen gebruiken spreken we hier over ons voorgeslacht.

 

Trouwregister van 1668 van de Nederduits Gereformeerde kerk van Nijl‚n:

 

 

 Deze attestatie geproclameerd den 2e Januarie  Yede Doedes Rolma van LoŽnga en Oodt Hommes van Nijland, deze zijn den 19e januarie in gehuwden staat  mij bevestigd.

 

                            

Op 19 januari 1668 trouwde Yede zoon van Doede (Doedes) uit LoŽnga met Oodt de dochter van Homme (Hommes)  uit Nijl‚n:, een dorp op het nieuwe land dat in de 13e en 14e eeuw ontstond door dichtslibben van de voormalige Middelzee. Bij zijn huwelijk gebruikte Yede Doedes ook de achternaam Rolma, maar deze naam werd hierna niet meer gebruikt en schijnbaar door zijn nakomelingen geheel vergeten. Yede kwam oorspronkelijk uit LoŽnga bij Sneek, maar zijn ouders woonden in Sneek zelf.

 

De zoon van Yede Doedes  (Rolma) was  Doede Ydes ook geschreven als  Ides vertrok al snel  naar Ysbrechtum op het oude land op korte afstand van Nijland , daar bleven ook zijn kinderen wonen.

De oudste zoon Yde kreeg de patroniem Doedes (zoon van Doede) en zijn oudste zoon Doede kreeg daarna weer de patroniem Ydes mee. Zij zetten uiteindelijk ook de familie voort in de lijn van de Bijkersma's.

 

Aen Doedes, de tweede zoon van Doede Ydes,  had ook wel een aantal mannelijke kinderen en kleinkinderen, welke later zich ook weer in Nijland vestigden. Ook de derde zoon Tjalling Doedes kreeg drie dochters en woonde 5 jaar op de boerderij Rijtseterp.

Het trouwregister van de Hervormde kerk GoÔnga1689 :

Voor 22 September gedane 3 geldige proclamaties volgen Doede Ydes en Mayke Botjes en zijn tot GoÔnga getrout.

 

 

Terug naar Generaties