00  Voorgeslacht      1600 - 1700     

                                                                             Familie                0.4-1      Jochem Gerrits                                                 Nazaat van fam:  0.1 

      Jochem Gerrijt s                                                            Huwelijk          01-12-1709                          Lijsbet Sybolts

    *  20-02-1681         Nijland                                              te                    Nijland                             *  01-01-168?         Nijland

        Beroep :                                                                                                                                      Beroep :            

        Gezindte :          Ned .Herv                                                                                                            Gezindte :          Ned. Herv.          

    +                                                                                                                                               +                         

    Kinderen:                                           Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte            

                 ♀  Froukje                                            *  10-09-1713                 Hichtum                                                                       +                       Ned.Herv

                 ♀  Geertje                                             *  10-03-1715                 Hichtum                                                                       +                       Ned.Herv

                 ♂  Sibout                                              *  23-10-1718                 Hichtum                                                                       +                       Ned.Herv

                 ♀  Doetje                                              *  02-02-1721                 Hichtum                                                                       +                       Ned.Herv

                 ♂  Doede                                              *  26-02-1722                 Hichtum                                                                       +                       Ned.Herv

                 ♀  Claaske                                            *  31-03-1726                 Hichtum                                                                       +                       Ned.Herv

                 ♂  Pieter                                                *  10-06-1731                 Hichtum                                                                       +                       Ned.Herv

                 ♂  Doede                                              *  09-04-1733                 Hartwerd op de Mieden                                            +                       Ned.Herv

 

 In  1696 werden Tjalling Doedes en Tjitske Harmens eigenaar van de boerderij Rijtseterp die zij pachten sinds 1680. Na hun dood werden Marij Gerrits en Jochum Gerrits (zie 0.1,  0.3en 0.4) samen met Aeltie Jans (dochter van Jan Harmens) de nieuwe eigenaren. Sijmen Agisde echtegenoot van Marij Gerrijts werd de beheerder. Maar ze moesten wel vanaf 1724 hun neef Tjalling Doedes (zie 2 en 9) op de boerderij laten wonen en andere familieleden een aandeel in de erfenis geven. Zie voor verdere informatie het artikel van  Richard Keijzer dat hij schreef voor Tjerkwerd ( www.tsjerkwert.nl ) : ‘Rumoer in Ritsebuorren’.

 

Rijtseterp in 1990