01  Voorgeslacht van Bijkersma       1640 - 1750     

 


 

                                                                Familie                3-  1        Yde Doedes                                                            Nazaat van fam:    2   

 

       Yde Doedes                                                                   Huwelijk          05-03-1713                          Clara Meines

       *  01-01-1691         Ysbrechtum                                        te                 Ysbrechtum                       *  01-01-1692         Ysbrechtum

           Beroep :                                                                                                                                              Beroep :            

           Gezindte :          Ned.Herv                                                                                                                 Gezindte :          Ned.Herv.

       +                                                                                                                                                               +                         

 

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                        Overleden             Gezindte

 ♂   Doede Ides                                         *  01-01-1715      Ysbrechtum                           Meester Schoenmaker              +  01-01-1800        Ned.Herv       

 Doede was meester schoenmaker die zich te Deersum vestigde tot hij op 26/10/1787 vertrok naar Ysbrechtum waar zijn   zoon schoenmaker was. Dit was 7 jaar na het overlijden van zijn vrouw. Om in zijn onderhoud te voorzien ging hij bijen  houden, hij werd dus bijker. In 1749 kreeg hij een belasting aanslag van f 11,13

 ♂ Syds Iedes                                         *  01-01-1717      Ysbrechtum                                                                                 +       

                                     

                                                         Trouwregister van de kerk van Ysbrechtum :                                                                                     

                                                       

Den 5 maart 1713 zijn in den echtelijken staat tot Ysbrechtum bevestigt Yde Doedes en Clara Meines beiden tot Ysbrechtum wonende.