01  Voorgeslacht van Bijkersma       1640 - 1750     

 

                                                                  Familie                1-  1        Yede Doedes Rolma                                                Nazaat van fam: 0                                   

               Yede Doedes Rolma                                                   Huwelijk          19-01-1668                            Oodt Hommes      

               *  01-01-1647         Sneek/LoÔnga                               te                     Nijland                                  *  01-01-1648        Nijland

                   Beroep :    Schoenmaker                                                                                                                      Beroep :                  

                   Gezindte :                                                                                                                                               Gezindte :         

+                                                                                                                                                         +                                     

 

  Kinderen:                                           Geboren                               te                              Beroep                    Overleden             Gezindte

♂  Doede Ydes                                      *  01-01-1667                          Nijland                                                         +                      

♂ Homme Ydes                                     *  01-01-167?                          Nijland                                                         +                         

   

Blijkbaar liet ook Yede Doedes zijn kinderen niet dopen.  Maar ze trouwden in de Nederduits Gereformeerde kerk (de latere Nederlands Hervormde kerk) en zij kregen wel een kinderen en klein kinderen, gezien de namen Doedes en Ides die de latere kinderen in het dorp Nijland dragen.   Op 18 maart 1699 verkocht Oodt Hommes een stuk grond aan Tjalling Doedes de broer van haar man Yede Doedes, zij woonde toen in Gauw waar haar schoonmoeder vandaan kwam.

                                                                    Trouwregister van 1668 van de Nederduits Gereformeerde kerk van Nijland:

      

Deze attestatie geproclameerd den 2e Januarie Yede Doedes Rolma van LoŽnga en Oodt Hommes van Nijland, deze zijn den 19e januarie in gehuwden staat mij bevestigd.

  

Kerk van Nyland