01  Voorgeslacht van Bijkersma       1640 - 1750     

 

 

 

  

                                                          Familie                     9- 1          Tjalling  Doedes                                               Nazaat van fam:               2  

 

       Tjalling Doedes                                                             Huwelijk          01-01-1724                          Maaike Jentjes

       *  01-01-1703         Ysbrechtum                                        te                                                           *  01-01-170?        

           Beroep :             Boer                                                                                                                         Beroep :            

           Gezindte :          Ned.Herv.                                                                                                                Gezindte :     Ned.Herv.    

       +  01-01-1729        Tjerkwerd                                                                                                            +                         

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte

♀  Elbrigh                                                 *  08-10-1724                   Tjerkwerd                                                                   +                       Ned.Herv         

♀  Tijttie                                                   *  16-06-1726                   Tjerkwerd                                                                   +                       Ned.Herv         

♀  ????                                                     *  16-01-1729                   Tjerkwerd                                                                   +                       Ned.Herv        

 In  1696 werden Tjalling Doedes en Tjitske Harmens(oudoom vanbovenstaande Tjalling Doedes) eigenaar van de boerderij Rijtseterp bij Tjerkwerd die zij pachten sinds 1680. Na hun dood werden Marij Gerrits en Jochum Gerrits (zie 0.1 en 03) samen met Aeltie Jans (dochter van Jan Harmens) de nieuwe eigenaren. Maar ze moesten wel vanaf 1724 hun neef Tjalling Doedes (zie 2 en 9) op de boerderij laten wonen en andere familieleden een aandeel in de ervenis geven.

Maar na 5 jaar overleed hij en moest zijn vrouw de boerderij in 1730 weer verlaten en trouwde wellicht uit nood met Lolle Jans in Sijbrandaburen Terzool.

Zie voor verdere informatie het artikel van  Richard Keijzer dat hij schreef voor Tjerkwerd ( www.tsjerkwert.nl ) : ‘Rumoer in Ritsebuorren’.

 

 Boerderij Rijtseterp bij Tjerkwerd