00  Voorgeslacht      1600 - 1700     

 

                                                                             Familie                0.2-1      Tjalling Doedes                                                       Nazaat van fam:  0

    Tjalling Doedes                                                             Huwelijk          26-02-1682                          Ytje Claeses

    *  01-01-1651         Sneek                                                te                    Tjerkwerd                         *  01-01-1659         ?

        Beroep :             Boer                                                                                                                   Beroep :            

        Gezindte :          Ned .Herv                                                                                                            Gezindte :          Ned. Herv.          

    +  01-01-1708                                                                                                                              +  01-01-168?        

 

                                                                        Familie                0.2-2      Tjalling Doedes                                                             Nazaat van fam:  0

    Tjalling Doedes                                                             Huwelijk          26-02-1682                          Tjitske Harmens

    *  01-01-1651         Sneek                                                te                    Tjerkwerd                         *  01-01-1659         Zurich

        Beroep :             Boer                                                                                                                     Beroep :            

        Gezindte :          Ned.Herv.                                                                                                                              Gezindte :          . Ned.Herv         

    +  01-01-1708                                                                                                                                      +  01-01-1710?      

 

  In  1696 werden Tjalling Doedes en Tjitske Harmens eigenaar van de boerderij Rijtseterp die zij pachten sinds 1680. Na hun dood werden Marij Gerrits en Jochum Gerrits (zie 0.1,  0.3en 0.4) samen met Aeltie Jans (dochter van Jan Harmens) de nieuwe eigenaren. Sijmen Agisde echtegenoot van Marij Gerrijts werd de beheerder. Maar ze moesten wel vanaf 1724 hun neef Tjalling Doedes (zie 2 en 9) op de boerderij laten wonen en andere familieleden een aandeel in de erfenis geven.  Zie voor verdere informatie het artikel van  Richard Keijzer dat hij schreef voor Tjerkwerd ( www.tsjerkwert.nl ) : ‘Rumoer in Ritsebuorren’.

 

Boerderij Rijtseterp bij Tjerkwerd