07          Fam. Durk Ydes, Ysbrechtum                                                   1792 - 1842

 

 

Durk Ydes, een broer van Thomas Ydes, is de stamvader van de grootste "Friese tak" van de familie Bijkersma. Hij trouwde twee keer, drie zoons zetten het geslacht voort. 

 

De oudste zoon Yde Durks werd brugwachter van Tjerkwerd. Een van zijn zoons werd onderwijzer evenals zijn kleinzoon, maar van deze tak leven momenteel alleen nog dochters. 

 

De tweede zoon Johannes Durks vestigde zich in Koudum als schoenmaker, twee kleinkinderen van Johannes stichten allebei een hotel, resp. in Joure en Coevorden.

 

De tweede zoon uit zijn tweede huwelijk Jan Durks werd boerenknecht in  Wolsum en Hichtum. Hij had drie zoons waarvan er een voor onderwijzer studeerde.

 

Terug naar Generaties