04                      Fam. Thomas Ydes, Ysbrechtum                  1786 - 1871

 

                                                                 Familie              37-   1        Thomas Ydes                                                          Nazaat van fam:               12

 

       Thomas Ydes                                                                Huwelijk          19-01-1812                            Eelkjen Pieters Nettes

       *  05-09-1786         Ysbrechtum                                        te                    Bozum                             *  01-01-1787         Bozum

           Beroep :             Kastelein                                                                                                             Beroep :            

           Gezindte :          Ned.Herv.                                                                                                            Gezindte :          Ned.Herv

       +  28-06-1871         Wimbritseradeel                                                                                                 +  16-06-1829         Ysbrechtum

 

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte

♂  Pijter Thomas                                       *  22-03-1813      Nijland                                         Verwer                                 +  01-01-1882      NH    

   In het kerkregister staat opgetekend dat hij nadat hij met attatatie terug gekomen was uit Grave, weer vertrokken is naar

   Assen, waar zijn tante Geertje woonde. Bij het huwelijk van zijn zoon in 1882 was zijn verblijfplaats onbekend, maar hij

   was voor de tweede keer getrouwd in Anloo. Zijn tweede vrouw overleed 3 maanden na de trouwdatum van zijn zoon.

♂  Yde Thomas                                          *  12-12-1815      Nijland                                                                                   +                           

♀  Anne Thomas                                       *  15-05-1818      Nijland                                                                                   +  04-03-1829          

♀  Rinske Thomas                                     *  19-08-1820      Ysbrechtum                                                                           +  21-06-1906          

♀  Anke Thomas                                       *  10-03-1823      Ysbrechtum                                                                            +  30-08-1894          

Anke Thomas had een buitenechtelijk kind Anke, geboren op 16-01-1849, welke slechts 6 maanden heeft geleefd. Enkele jaren later vertrok zij naar Oosterend waar haar zus woonde. Bij haar huwelijk was haar zwager getuige, waarschijnlijk heeft haar zus  dat huwelijk bewerkstelligd.

♀  Afke Thomas                                       *  01-01-1826      Ysbrechtum                                                                             +  26-11-1861          

♀  Yda Thomas                                         *  13-06-1829      Ysbrechtum                                                                             +  29-03-1881  

              Trouwakte Thomas Ydes en Eelkjen Pieters Nettes                  Bij de geboorte van Yda overleed haar moeder             De Hoofdstraat van Ysbrechtum met op de voorgrond de herberg 'Rust een

              op 19-01-1812.                                                                                   in het kraambed.                                                                  Weinig" van Thomas Ydes.

     

                              

                            Familie              37-   2        Thomas Ydes                                                          Nazaat van fam:               12

 

       Thomas Ydes                                                                Huwelijk          16-02-1830                          Dieuwke Durks Bouma

       *  05-09-1786         Ysbrechtum                                        te                    Sneek                               *  05-01-1803         Wommels

           Beroep :             Kastelein                                                                                                             Beroep :            

           Gezindte :          Ned.Herv.                                                                                                            Gezindte :          Ned.Herv

       +  28-06-1871         Wimbritseradeel                                                                                               +  07-03-1862         Ysbrechtum

 

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte

♂  Dirk Thomas                                         *  09-08-1830      Ysbrechtum                                   Vervoersknecht                       +  06-05-1851          

♀  Anne Thomas                                      *  11-01-1833      Ysbrechtum                                                                                      +  08-03-1841          

♂  Sieds Welja Thomas                           *  14-02-1835      Ysbrechtum                                   Bedr.timmerm.knecht              +  20-04-1897           

♂  Tjitze Thomas                                      *  26-11-1836      Ysbrechtum                                   Timmerman molenmaker         +  12-06-1911          

Toen Tjitze in militaire dienst moest is hij lopend van IJsbrechtum naar de legerplaats in Nijmegen gelopen..

♂  Jan Thomas                                          *  25-04-1839      Ysbrechtum                                                                                       +  19-11-1862