10 Fam. Jan Durks, Cubaard 1839 - 1924


 

                                                                 Familie            110- 1 Jan Durks                                                                        Nazaat van fam:               39

 

       Jan Durks                                                                     Huwelijk          12-05-1866                          Elisabeth Sijbrens Walsweer

       *  14-08-1839         Cubaard                                             te                    Hennaarderadeel           *  02-01-1837         Cubaard

           Beroep :             Boerenknecht                                                                                                       Beroep :            

           Gezindte :                                                                                                                                         Gezindte :         

       +  09-09-1924         Hichtum                                                                                                                +  15-12-1925        Hichtum

 

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte

♀  Gerbrige Jans                                         *  24-10-1866      Cubaard                                                                                  +                           

   Op 28-03-1912 gescheiden van Sjoerd van der Wal. Deze scheiding werd aangevraagd door Gerbrigje terwijl zij zich

   reeds in Amsterdam bevond.

♀  Sjoukje Jans                                         *  18-04-1868      Cubaard                                                                                  +  02-09-1868            

♂  Sijbren Jans                                         *  13-07-1869      Cubaard                                        Gemeente werkman         +  14-06-1933      Ned.Herv/ZDA    

   Werkte eerst als boerenknecht en trouwde de dienstbode van de boer, die een kind verwachte van de boer.

   Werkte later tijdelijk in Wirdum. Maar kwam toen hij zijn werk daar weer kwijt raakte, op initiatief van zijn vrouw, weer

   terug in Bolsward als gemeente werkman.

♂  Durk Jans                                             *  29-10-1871      Cubaard                                        Commies                           +  21-02-1961            

♀  Sjoukje Jans                                         *  01-05-1875      Cubaard                                                                                   +  05-08-1918            

♂  Douwe                                                  *  18-02-1878      Cubaard                                        Hoofdonderwijzer            +  10-09-1952          

                                                                         

                                                                                                  Kerk te Kubaard                                                                                                                        Huizen te Hichtum