07          Fam. Durk Ydes, (Friese tak)          1792 - 1842


 

                                                                                                                                                                                             

  

                                                                 Familie              39-   1        Durk Ydes                                                              Nazaat van fam:               12

 

       Durk Ydes                                                                     Huwelijk          21-05-1817                          Bokjen Johannes Zijlstra

       *  30-08-1792         Ysbrechtum                                        te                 Hennaderadeel                      *  25-11-1798         Wommels

           Beroep :             Meester schoenmaker                                                                                             Beroep :            

           Gezindte :          Ned.Herv.                                                                                                                  Gezindte :          Ned.Herv.

       +  19-04-1842         Cubaard                                                                                                                    +  07-01-1832         Cubaard

 

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte

♂  Yde Durks                                              *  05-01-1818      Cubaard                                  Brugwachter                        +  05-03-1899          

                                                                                Yde Durks was brugwachter van de brug te Tjerkwerd.

♀  Wipkje Durks                                        *  07-01-1820      Cubaard                                                                                  +  11-05-1908          

♀  Anke Durks                                           *  30-05-1823      Cubaard                                                                                  +                           

♂  Johannes Durks                                    *  07-08-1825      Cubaard                                   Schoenmaker                       +  28-05-1906          

♂  Jan Durks                                               *  08-09-1828      Cubaard                                                                                  +  02-01-1829          

 

 

                                                                 Familie              39-   2        Durk Ydes                                                              Nazaat van fam:               12

 

       Durk Ydes                                                                     Huwelijk          09-05-1835                          Gerbrich Douwes Bosma

       *  30-08-1792         Ysbrechtum                                        te                  Hennaderadeel                     *  08-09-1804     Jelsum

           Beroep :             Meester schoenmaker                                                                                             Beroep :            

           Gezindte :          Ned.Herv.                                                                                                                  Gezindte :          Ned.Herv

       +  19-04-1842         Cubaard                                                                                                                    +  06-02-1882      Cubaard

 

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte

♂  Douwe Durks                                        *  17-12-1835     Cubaard                                                                                  +  20-10-1857                            

♀  Geertje Durks                                        *  22-08-1837      Cubaard                                                                                  +  26-12-1914                            

♂  Jan Durks                                              *  14-08-1839      Cubaard                                 Boerenknecht                         +  09-09-1924                            

♂  Doede Durks                                         *  29-12-1840      Cubaard                                                                                  +  13-06-1863                            

♂  Gerben Durks                                        *  10-01-1842      Cubaard                                                                                  +  16-06-1843                            

 

Kerk van Cubaard