03     Fam. Yde Doedes, Ysbrechtum                                1744 - 1806

 

                                                                 Familie              12-   1        Yde Doedes                                                                                          Nazaat van fam:         4 

 

       Yde Doedes                                                                   Huwelijk          09-04-1775                          Antje Thomas

       *  11-10-1744         Deersum                                            te                   Sneek                               *  01-01-1755         Sneek

           Beroep :             Meester Schoenmaker                                                                                            Beroep :            

           Gezindte :          Ned.Herv                                                                                                             Gezindte :         

       +  01-01-1811         Ysbrechtum                                                                                                     +  13-05-1806         Ysbrechtum

 

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte

♀  Jeltje Iedes                                            *  18-01-1776      Ysbrechtum                                                                             +  01-01-1778      Ned.Herv.        

                                                                           Gedoopt 09-02-1776

♂  Sjouke Iedes                                          *  18-01-1777      Ysbrechtum                                                                             +  16-02-1846      Ned.Herv.        

                                                                           Gedoopt 04-02-1777

♀  Jeltje Iedes                                            *  01-08-1778      Ysbrechtum                                                                             +  01-01-1783      Ned.Herv.        

                                                                           Gedoopt 30-08-1778

♂  Doede Ydes                                           *  07-06-1780      Ysbrechtum                                                                             +  11-02-1845      Ned.Herv.        

   Doede Ydes werd op 18-06-1780 gedoopt. Hij heeft bij zijn eerste huwelijk in 1810 de naam Bijkersma als eerste   officieel gebruikt. In 1811 heeft hij als oudste zoon van Yde Doedes, voor de gehele familie, de naam Bijkersma laten

   registreren, op last van Napoleon.

♀  Jeltje Ydes                                            *  05-01-1783      Ysbrechtum                                                                             +  15-02-1843      Ned.Herv         

                                                                           Gedoopt op 12-01-1783.

♀  Geertje Ydes                                          *  30-01-1784      Ysbrechtum                                   arbeidster                              +  04-08-1831      Ned.Herv.        

   Gedoopt op 05-12-1784. Gehuwd en daarna vertrokken naar Norg in Drenthe.

♂  Thomas Ydes                                        *  05-09-1786      Ysbrechtum                                   Kastelein                              +  28-06-1871      Ned.Herv.        

   Gedoopt op 17-09-1786. Kastelein van de  herberg "Rust een weinig" in Ysbrechtum, daarnaast beoefende hij ook het beroep van schoenmaker nog uit.  In 1817 kocht hij de kerk en toren van Tjalhuizem, een gehucht dichtbij Ysbrechtum, voor de afbraak. Aldus het boek  'Stads- en dorps Kroniek van Friesland 1800-1900 (blz.68). Overigens de toren van Tjalhuizum staat er nog steeds temidden op de begraafplaats van Tjalhuizum.    Thomas Ydes is o.a .de stamvader van de Brabantse tak van de familie Bijkersma.

♀  Ane(Antje) Ydes                                    *  06-11-1788      Ysbrechtum                                                                             +  11-10-1846      Ned.Herv.        

                                                                           Gedoopt 16-11-1788 Ned.Herv.                                                                                     te Sneek

♂  Durk Ydes                                                * 30-08-1792         Ysbrechtum                           Meesterschoenmaker           +  19-04-1842   Ned.Herv.                      

                                                                        Gedoopt 09-09-1792 Ned.Herv.