02      Fam. Doede Ydes, Deersum            1715 - 1800

 

 

                                                                                              Familie                4-  1        Doede Ydes                                   Nazaat van fam:     3  

 

       Doede Ydes                                                                   Huwelijk          31-03-1737                          Jeltje Pieters

       *  01-01-1715         Ysbrechtum                                        te                    Poppingawier                    *  01-01-1717         Rauwerd

           Beroep :             Meester Schoenmaker                                                                                            Beroep :            

           Gezindte :          Ned.Herv                                                                                                                  Gezindte :            Ned.Herv.

       +  01-01-1800         Ysbrechtum                                                                                                          +  01-01-1780          Deersum

 

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                              Overleden             Gezindte

♀  Clara Doedes                                         *  01-12-1737      Deersum                                                                                          +                           

♀  Gertie Doedes                                       *  27-03-1734      Deersum                                                                                          +                         Ned.Herv    

♂  Eelk Doedes                                          *  03-04-1740      Deersum                                                                                           +                          Ned.Herv    

♂  Pyter Doedes                                        *  16-04-1741      Deersum                                                                                          +                          Ned.Herv    

♂ Yde Doedes                                           *  11-10-1744      Deersum                                       Meester Schoenmaker            +  01-01-1811      Ned.Herv    

 Omdat zijn vader Doede Ydes reeds schoenmaker was in Deersum, werd Yde Doedes schoenmaker in Ysbrechtum waar hij zijn               grootvader opvolgde. Toen zijn vader zich ook weer in Ysbrechtum vestigde en bijen ging houden om in zijn   onderhoud te voorzien, werd Yde Doedes dus de zoon van de bijker. In 1811 was hij echter niet meer in staat om in opdracht van Napoleon de naam Bijkersma zelf te laten registreren, hij overleed in dat zelfde jaar.

♀  Getie Doedes                                         *  04-06-1747      Deersum                                                                                          +                           

  Maayke Doedes                                   *  06-09-1750      Deersum                                                                                         +                           

                                          Trouwregister van de kerk van Popingawier:


 

 

 

 

 


 

 


Den 31 Maart 1737 zijn te Popingawier getrouwd Doede Iedes Mr. Schoenmaker van Deersum en Jeltje Pijters van Rouwerd. Nadat hunne Huwelijks Proclamaties Drie aaneen volgende Sondagen te weten Den 10, 17 en 21 Maart in De Kerken van de Dorpen ongehinderd waren geproclameerd.

Huizen en kerk van Deersum

         

                                                        Registratie van vertrek met Attestatie (geloofsbrief voor de kerk van Ysbrechtum)

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                               

                                                              Den 26 Oktober 1787 is Doede Iedes met Attestatie van hier vertrokken naar Ysbrechtum.

 

 Doede was meester schoenmaker die zich te Deersum vestigde, tot hij op 26/10/1787 vertrok naar Ysbrechtum waar zijn   zoon schoenmaker was. Dit was 7 jaar na het overlijden van zijn vrouw.

Om in zijn onderhoud te voorzien ging hij bijen  houden, hij werd dus bijker en legde daarmee de basis voor de naam  Bijkersma.

In 1749 kreeg hij een belasting aanslag van f 11,13