11     Fam. Sijbren Jans, Bolsward                1869 - 1933

 

                                                                 Familie            162- 1 Sijbren Jans                                                                    Nazaat van fam:             110

 

       Sijbren Jans                                                                  Huwelijk          27-12-1892                          Grietje Koopmans

       *  12-07-1869         Cubaard                                             te                    Baarderadeel                      *  12-10-1870         Tzum

           Beroep :             Gemeente werkman                                                                                               Beroep :            

           Gezindte :          Ned.Herv /ZDA                                                                                                     Gezindte :              ZDA

       +  14-06-1933         Bolsward                                                                                                               +  27-10-1930         Bolsward

 

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte

♂  Jan                                                      *  09-02-1893      Bolsward                                                                                 +  08-06-1962         

Jan was een onwettige zoon. Zijn zusje Attje verdronk in 1897 terwijl hij op haar paste. Deze gebeurtenis heeft hem zijn hele leven be´nvloed.

♀  Attje                                                    *  26-01-1894      Bolsward                                                                                 +  29-07-1897         

♂  Lolke                                                   *  05-03-1895      Bolsward                                       Tuinman                          +  21-02-1986      ZDA   

♂  Dirk                                                     *  14-09-1896      Longerhouw                                  Zadelmaker                     +  11-11-1960          

♀  Attje                                                   *  04-11-1898      Longerhouw                                                                            +  03-10-1991      ZDA    

♂  Douwe                                               *  01-03-1900      Longerhouw                                  Chauffeur/monteur         +  12-08-1967          

♂  Marten                                               *  13-05-1902      Wirdum                                           Stoker                              +  21-06-1970          

Marten woonde meestal in een tehuis voor daklozen. Na de oorlog trok hij mee met de Canadezen naar Brussel. Daar is hij nog korte tijd gehuwd geweest, maar dook enkele jaren later weer op in het tehuis voor daklozen te Leeuwarden, 'de Praktische Hulp', Waar hij de functie van stoker vervulde.

♀  Elisabeth                                            *  07-04-1904      Bolsward                                                                                 +  03-12-1904          

♀  Waltje                                                 *  02-06-1906      Bolsward                                                                                 +  16-02-1986        

 

Het gezin Sijbren Jans vlnr:                                                                             

                                                Douwe, Lolke, Marten, Sieberen, Grietje-Koopmans, Jan, Waltje,  Attje, Dirk                                          Jan