12     Fam. Durk Jans, Cubaard               1871 - 1961


 

                                                                 Familie            163- 1 Durk Jans                                                                        Nazaat van fam:             110

 

       Durk Jans                                                                     Huwelijk          21-05-1894                          Riemke Broersma

       *  29-10-1871         Cubaard                                             te                    Wonseradeel                      *  03-05-1865         Arum

           Beroep :             Commies                                                                                                                 Beroep :            

           Gezindte :                                                                                                                                           Gezindte :         

       +  21-02-1961         Oosterend                                                                                                             +  22-05-1939         Bolsward

 

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte

♂  Jan                                                      *  22-04-1895      Tjerkwerd                                     Schipper/Colporteur           +  17-04-1945      ZDA-RF    

   Jan werd in de bevrijdingsnacht van Lemmer gedood door granaatscherven. Hij had de bijnaam: Lange Jan

♂  Ruurd                                                  *  27-09-1896      Tjerkwerd                                     Commies                              +  27-12-1976      Gerf.    

   Studeerde voor onderwijzer, maar vond zichzelf achteraf niet geschikt voor onderwijzer en vertrok naar Rotterdam.

   Was actief op het kerkelijk bureau van de Gereformeerde kerk te Rotterdam.

♀  Elizabeth                                              *  07-04-1898     Tjerkwerd                                                                                   +                           

♂  Pieter                                                   *  01-12-1904      Tjerkwerd                                                                                   +  19-05-1905