04          Fam. Thomas Ydes, Ysbrechtum                                        1786 - 1871

 

 

 

Thomas Ydes was kastelijn van de Herberg "Rust een weinig" in Ysbrechtum, daarnaast beoefende hij ook het beroep van schoenmaker nog uit.

Dit laatste waarschijnlijk nadat zijn vader Yde Doedes was overleden.

Hoofdstraat van Ysbrechtum met op de voorgrond  Herberg "Rust een weinig"

Deze ansichtkaart werd in 1921 naar de jonge juffer Tieni Westerbaan verzonden, een afstammeling van Durk Bijkersma, een broer van Thomas (fam.123) kleindochter van Rintje (Gen.8)

Mevrouw Luci Nina Anna van Hiele-Pekema (fam 96) heeft de kaart jaren bewaard omdat ook zij afstamde van Thomas, zoals zij achterop de kaart heeft aangetekend, via zijn zoon Tjitze en kleinzoon Luitzen .

 

In 1817 kocht hij de kerk en toren van Tjalhuizum, een gehucht van enkele boerderijen dichtbij Ysbrechtum, voor de afbraak. Aldus het boek 'Stads- en dorps Kroniek van Friesland 1800-1900 (blz.68). Overigens de toren van Tjalhuizum staat er nog steeds temidden van de weilanden op de begraafplaats van Tjalhuizum.

 

Zijn eerste vrouw stierf in het kraambed van haar 7e kind, bij zijn tweede vrouw kreeg hij nog eens 5 kinderen.

De oudste zoon Pijter werd de stamvader van de "Brabantse tak" van de familie Bijkersma.

De nakomelingen van Zoon Tjitze bleven in Friesland.

 

Terug naar Generaties