U kunt hier 2 overzichten in pdf formaat downloaden, een beschrijving van de verschillende generaties Bijkersma en hun voorgeslacht en een Stamboom overzicht van alle bekende Bijkersma's en een aantal gezinnen welke verwant zijn aan Bijkersma. En tevens het artikel van Richard Keijzer over het testament van Tjalling Doedes dat hij schreef voor Tjerkwerd ( www.tsjerkwert.nl ).

 

voor openen is een acrobat reader nodig

Acrobat Reader Download

Generatie overzicht

Stamboom overzicht

Rumoer in Ritsebuorren

terug