Op deze site vindt u de resultaten van het stamboom, maar ook foto's en advertenties van toen en nu.

We hebben een nog eerdere Stamvader gevonden uit 1609!!
De stamboom begint nu in 1609 bij de geboorte van stamvader Doede Tialijns in Winsum Friesland, Hij droeg waarschijnlijk ook de naam Rolma en geen Bijkersma omdat die naam pas in 1810 te Sneek werd aangenomen en in 1811 geregistreerd, toen de naam Rolma al helemaal vergeten was. De naam Rolma werd alleen door zijn zoon Yde Doedes Rolma gebruikt bij zijn trouwen 1668 in Nijland. Gebleken is dat de andere Rolma's, Rolsma 's en Rollema 's waarschijnlijk ook familie is, dit kan echter niet meer met zekerheid worden vastgesteld.

    

De naam Bijkersma

Bijker-sma (zoon van de imker) omdat opa in 1810 bijen hield in Ysbrechtum als bijverdienste nadat hij was gestopt als schoenmaker in Deersum. Zie generatie 2 en 3. Maar schoenmaker was het meest gebruikelijke beroep van de Bijkersma 's in de dorpen rondom Sneek.