08        Fam. Yde Durks , Tjerkwerd           1818 - 1899


 

 

                                                                 Familie            125- 1 Yede Dirk                                                                        Nazaat van fam:             119

Yede Dirk was naast hoofdonderwijzer ook  secretaris en penningmeester van het Groene Kruis en secretaris van Volksonderwijs en zat in het bestuur van Kinderherstellingsoorden.

       Yede Dirk                                                                      Huwelijk          13-08-1925                             Klaaske de Vries

       *  12-02-1887         Stavoren                                            te                    Zwaagwesteinde                 *  03-06-1904         Zwaagwesteinde

           Beroep :             Hoofd onderwijzer                                                                                                 Beroep :            

           Gezindte :                                                                                                                                            Gezindte :         

       +  15-11-1952         Zwaagwesteinde                                                                                                     +  02-01-1933         Zwaagwesteinde

 

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte

♀  Jikke Pietertje                                        *  14-10-1926      Zwaagwesteinde                                                                   +                           

♂  Rinni Harri                                             *  19-03-1929      Zwaagwesteinde                  2e stuurman                           +   1999                        

♀  Piety                                                       *  24-08-1931      Zwaagwesteinde                                                                   +                          

 

                                                    v.l.n.r.: Yede Dirk Bijkersma, Jan vd Ploeg,        Yede Dirk Bijkersma en Klaaske de Vries Zwaagwesteinde, 13 aug.1925

                                                    Rinni vd Ploeg en zus Jantje vd Ploeg-Bijkersma

 

 

                                                                 Familie            125- 2 Yede Dirk                                                                        Nazaat van fam:             119

 

       Yede Dirk                                                                      Huwelijk          01-08-1935                          Sybregje Bargje de Jong

       *  12-02-1887         Stavoren                                            te                    Zwaagwesteinde                 *  31-05-1903         Arum

           Beroep :             Hoofd onderwijzer                                                                                                 Beroep :            

           Gezindte :                                                                                                                                            Gezindte :         

       +  15-11-1952         Zwaagwesteinde                                                                                                     +  02-09-1975         Zwaagwesteinde

 

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte

♀  Hilly Jans                                             *  14-12-1936      Zwaagwesteinde                                                                        +                  

♀  Ida Corry                                              *  27-09-1943      Zwaagwesteinde                        Onderwijzeres                       +