08        Fam. Yde Durks , Tjerkwerd           1818 - 1899


 

Familie   119-1        Rintje                                                            Nazaat van fam:        104

Rintje was een onderwijzer met hoofdakte te Stavoren. 

Maar later kreeg hij problemen met de drank en vertrok naar Marssum waar hij samen met zijn vrouw een kruidenierswinkel begon, de hij in 1916 weer moest verkopen aan Govert Hendriks Tadema.

       Rintje                                                                           Huwelijk          18-03-1880                          Pietertje de Jong

       *  09-03-1850         Tjerkwerd                                          te                    Stavoren                           *  01-06-1861         Molkwerum

           Beroep :             Onderwijzer                                                                                                         Beroep :            

           Gezindte :                                                                                                                                        Gezindte :         

       +  02-04-1920         Leeuwarden                                                                                                        +  14-12-1911         Marssum

 

     Kinderen:                                             Geboren                               te                              Beroep                                 Overleden             Gezindte

♀  Idske                                                    *  04-10-1883      Stavoren                                                                                  +  25-01-1955          

♀  Aafke                                                   *  09-08-1881      Stavoren                                                                                  +  14-02-1917          

♂  Yede Dirk                                            *  12-02-1887      Stavoren                                    Hoofd onderwijzer              +  15-11-1952        

Yede Dirk was naast hoofdonderwijzer ook  secretaris en penningmeester van het Groene Kruis en secretaris van Volksonderwijs en zat in het bestuur van Kinderherstellingsoorden.

♀  Jantje                                                   *  28-11-1889      Stavoren                                                                                  +  26-05-1975          

♀  Aagje                                                   *  29-09-1893      Stavoren                                                                                  +  11-06-1895          

♀  Aagje                                                   *  31-12-1895      Stavoren                                                                                  +  18-06-1899          

     Levenloos kind                                   *  27-12-1902      Franeker                                                                                  +