Woonplaatsen van de Bijkersma's

De oudst bekende voorvader van de Bijkersma's Doede Tialijns, is geboren in Weidum, maar woonde in de omgeving van Sneek. Zijn oudste zoon ging wonen in  Nijland (het nieuwe land in de toen ingepolderde Middelzee), de tweede Yde Doedes ging eerst naar LoŽnga, een klein gehucht in de omgeving van Sneek. Vandaag is er nog een kerkhof , enkele huisjes en verder in de omgeving een aantal boerderijen. Maar niet meer voor lang want Sneek is het al op enkele honderden meters genaderd en zal het binnenkort wel inlijven.   De derde zoon Tjalling Doedes werd boer in Ritseterp bij Tjerkwerd zie Roemoer in Ritsebuorren.

Maar Yde Doedes uit wiens nakomelingen de Bijkersma's zouden voortkomen, vertrok ook naar Nijland en werd schoenmaker en dat werden zijn nakomelingen ook in: Ysbrechtum, Kubaard, Deersum, Wommels en Nieuwe Niedorp .

Verder woonden de eerste Bijkersma's in de volgende Friese plaatsen:  Bozum, OosterendBolsward, Sneek, Longerhouw, Sybrandaburen, PoppingawierStavoren, Leeuwarden, Wolsum, Hitzum en Tzum.

      Kaart van vroeger Friesland,     Kaart ten noorden van Sneek,     Kaart omgeving Bolsward en Nijland  Kaart ten zuiden van Franeker

Later vertrokken ze ook naar andere delen van Nederland o.a. : Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Wapenveld, Meppel, Eindhoven, Norg, AssenOude Pekela, Apeldoorn, Zwolle, Twello maar vooral naar Oss, daar ontstond een grote familie Bijkersma als gevolg van een rondtrekkende metselaar.

Volgens het Nederlands Reportorium werd er bij de volkstelling in 1947 64 keer de naam Bijkersma geregistreerd, zie hieronder de telling per provincie:

Toen waren er in Friesland nog 26, nu nog maar ťťn met de naam Bijkersma. De anderen trokken, of de grens over naar AustraliŽ, Zuid Afrika, Verenigde Staten en Duitsland, of zijn uitgezworven over de andere provincies van Nederland.: